SeniorForm

SeniorForm

Udfordringen

Som frivillig på plejehjem må vi konstatere, at personalet kun har begrænset tid til at iværksætte fælles motionsaktiviteter for beboerne. I fremtiden vil dette kun blive værre, for i følge Dansk Erhverv vil andelen af ældre over firs år inden for de næste fem til seks år været øget med 80.000 personer.
En del af de disse borgere vil få brug for en plejehjemsplads. Plejepersonalet vil derfor blive yderligere udfordret på at igangsætte motionsaktiviteter for beboerne.

Løsningen - eller en del af den

Der er således brug for velfærdsteknologiske løsninger, som personalet uden forberedelse kan iværksætte.

Om

SeniorForm er et nyt motions- og aktivitetsprogram til borgere på plejehjem. Programmet udvikles i tæt samarbejde med fagpersonalet og tilgås fra en website. .
SeniorForm består af en række øvelser, som bliver præsenteret på video med specialkomponeret musikledsagelse, som er nøje tilpasset brugergruppen. Mellem de enkelte øvelser er der indlagt pauser, hvor fotos af velkendte lokationer kan danne ramme for social interaktion.
SeniorForm er, når det er færdigudviklet, et brugertilpasset plug & play redskab, som kan igangsættes af plejepersonale såvel som frivillige. Det kan ikke være nemmere.

En gratisversion vil være tilgængelig foråret 2021.

Bag SeniorForm står John Nørgaard fra SonoKids Danmark (www.sonokids.org) og Viggo Steincke, Steincke Soundlab (www.steincke.dk ).


SeniorForm har modtaget udviklingsstøtte fra Den Jyske Kunstfond, Region Nordjyllands Sundhedspulje og Spar Nord Fonden.

SeniorForm
SeniorForm
SeniorForm

Kontakt:

Viggo Steincke: email: steinckeviggo@gmail.com • tlf.: 5099 0054
John Nørgaard: email: john@sonokids.com • tlf: 3025 3072